Så här gör jag för

att bli medlem i

Art-Club

   
 
1. Sätt in 200:- på Bankgiro nr. 440-1287 Glada Tingshuset, Hammenhög.

2. Var noga med att ange namn, adress, telefon.nr, gärna också e-mail adress om sådan finns.

3. Efter att betalningen kommit Art-Club tillhanda blir Du registrerad och får ett medlemsnr.

4. Dina medlemsförmåner börjar gälla så fort Du är registrerad.

5. Viktigt! När Du värvar en ny medlem måste Du ange ditt namn så din värvningspremie hamnar rätt.

6. Om klickar in på medlemsförmåner ser du att din medlemsavgift snart är intjänad.

   
  Medlemsförmåner
   
  copyright by Glada Tingshuset